Pressemeddelelser

Seneste nyt

31.03.2020
A.P. MØLLER-FONDEN DONERER 4 MILLIONER TIL RØNSHOVED HØJSKOLE

A.P. Møller-fonden har i fredags bevilget et beløb på hele 4 millioner kroner til at renovere Stalden. Vi skal så selv levere en million til renoveringen. Altså en investering i alt på 5 millioner kroner. Stalden var den første bygning, som skolens forstander Aage Møller byggede i begyndelsen af 1920’erne. Bygningen er holdt i fynsk herregårds stil.
Med bevillingen fra fonden har vi i de sidste tre år investeret 15 -16 millioner kroner i bygninger og jordvarme på skolen.
Når vi er kommet igennem coronakrisen, som vi forventer har effekter på skolens økonomi det kommende år, vil vi stå stærk rustet fra sommeren 2021. Ind til da er skolens likviditet presset, hvis markedet for korte kurser svigter.
På Valdemars dag i 2021 vil vi fejre skolens 100-års fødselsdag med en bygningsmasse, der er top-moderniseret. Vi fik i øvrigt bevilget 3.4 millioner kroner af A.P. Møller-fonden til renoveringen af Udgaard i 2008. Vi siger derfor tak til A.P. Møller-fonden, som også i Erik Lindsøs forstander periode i slut 90’erne, bevilgede et anseeligt beløb til fornyelse af vores foredragssal.