Rønshoved d. 11.3.2015

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i appelsagen mod Gråsten Avis og frifundet avisen.
Vi har fra starten været opmærksomme på, at det er vanskeligt at vinde en sag om æreskrænkelse og bagvaskelse, hvor pressen indgår.

Vi anerkender landsrettens afgørelse, men bemærker, at Vestre Landsret ikke tager stilling til de påstande avisen fremfører eller rigtigheden af disse, men alene om avisens ret til at bringe påstandene. Der tages således ikke hensyn til at redaktør Hattesen er blevet fyret fra højskolen og efterfølgende opretter en avis hvor han bl.a. udøver kampagnejournalistik mod Rønshoved Højskole.

Landretten skriver således herom i dommen:

”Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har afsagt et stort antal domme på området og det fremgår heraf, at domstolen tillægger pressens ret til ytringsfrihed meget stor betydning.”

Landsrettens dom har dog ingen betydning for de tre kendelser, der er afsagt mod Gråsten Avis i Pressenævnet og som kritiserer avisens presseetik overfor Rønshoved Højskole.

Rønshoved Højskoles bestyrelse bakker uforbeholdent op omkring forstanderteamet.

På bestyrelsens vegne
Erik Jacob Petersen