PRESSEMEDDELELSE. Stalking                                                Rønshoved Højskole, tirsdag d. 25.11.2014

Steen Ole Hedelund Jørgensens stalking af Rønshoved Højskole. En tidligere elev Steen Ole Hedelund Jørgensen misinformerer og fordrejer på sin hjemmeside FORUM HUMANUM   Rønshoved højskoles virke - herunder bl.a. påstanden om, at Thue Kjærhus ikke er universitetskandidat i Samfundsfag.

Rønshoved Højskole er de sidste 1,5 år blevet stalket af en mand ved navn Steen Ole Hedelund Jørgensen. Stalkingen retter sig primært mod Thue Kjærhus. Det seneste påfund fra Jørgensens side er, at forstander Thue Kjærhus ikke skulle have en kandidatgrad i Samfundsfag fra Aalborg Universitet. Det er en alvorlig anklage. Påstanden er offentliggjort på Jørgensens hjemmeside, ligesom han har sendt det ud til mange forskellige medier. Det er en falsk påstand og oveni æreskrænkende. Kopi af rigtigheden af kandidatgraden har skolen og bestyrelsen haft i deres besiddelse siden år 2001.

Steen Ole Hedelund Jørgensen påstår, at han er i gang med at skrive en biografi om Thue Kjærhus med titlen: ”Fænomenet Thue Kjærhus”. I den forbindelse har han skriftligt henvendt sig igen og igen til Thue Kjærhus og spurgt, om han vil bekræfte: at han er adoptivsøn, faren alkoholiseret og moren taget for butikstyveri i Gråsten Brugs?

Steen Ole Hedelund Jørgensen var elev på skolen i 12 dage i 2013 år. Han var 60 år, hvor flertallet af vore øvrige elever var i 20-års alderen. Han blev bortvist på grund af dårlig opførsel over for højskolelærerne Hans-Tyge Haarløv og Jimmi Ekløv. Siden har han stalket lærerne med påstanden om, at han besidder belastende lydfiler på deres adfærd. Han har truet vores advokat med at indanke ham til advokatrådet, samt politianmeldt/stævnet bestyrelsesmedlemmer, skolekredsmedlemmer og forstanderne. På Jørgensens hjemmeside skriver han, at ”Rønshoved Højskole er kontrasternes og dæmonernes sted.”

Steen Ole Hedelund Jørgensen søgte tilbage i 2001 år stillingen som forstander på Rønshoved Højskole. Stillingen gik imidlertid til Thue Kjærhus. På Jørgensens hjemmeside skriver han bl.a. om mødet med højskolen i 2013: ”Om lidt skal jeg møde forstander Nina Kjærhus i privatboligen… den bolig, jeg for mange år siden troede, skulle blive min”.  Og videre hedder det: ”Jeg skal som elev møde den forstander, der fik jobbet for næsen af mig.”

Og videre hedder det på Jørgensens hjemmeside:

”Jeg skal som elev møde den forstander, der for 13 år siden fik jobbet for næsen af mig. Jeg skal nu finde ud af, hvorfor det skete? Hvorfor hans udlægning af Grundtvig er bedre end min? Hvorfor han skulle være bedre til at lære unge mennesker om demokrati, end jeg

Og videre hedder det:”

Jeg har, før jeg startede på højskolen, læst mange af Thue Kjærhus’ indlæg i aviserne og på nettet. Jeg har forberedt mig godt på at møde det menneske, der fik jobbet som forstander på Rønshoved Højskole for næsen af mig for 13 år siden” 

Og videre hedder det ”…om lidt skal jeg møde forstander Nina Kjærhus i privatboligen…den bolig, jeg for mange år siden troede, skulle blive min. At det er hende, der skal byde velkommen og ikke manden Tue Kjærhus, får mig til tænke på, om de har aftalt en slags rollefordeling mellem sig”

Jørgensen fortsætter på hjemmesiden:

”Jeg har hørt ham mange gange i radioen. Jeg har læst om hans udrensning i lærerstaben, om hans nærmest evige kamp med medier, der formasteligt skriver kritisk om ham, kontormusen og højskolen.”

Jørgensen fortsætter:

Om hvordan han fik lov at købe forstanderboligen billigt, om hvordan han som ansat fik fjernet en dygtig formand for bestyrelsen, om en nabo han anmeldte til politiet, om hans dannelsesgruppe, Rønshovedgruppen, med markante debattører på højrefløjen som medlemmer. Nu har jeg mødt ham. Forstanderen, der ikke hilser. Han gør indtryk.”

Alle Steen Ole Hedelund Jørgensens anklager ovenfor er blevet tilbagevist. Påstandene om, at forstanderne f.eks. har købt forstanderboligen billigt – er således falsk.

Påstanden om, at forstanderne skulle have fået fjernet en formand for bestyrelsen er også falsk. Bestyrelsen tog selv dette initiativ. Forstanderne var ikke involveret i beslutningen. Formanden blev fjernet, fordi han var inhabil i sagen om sin kones fyring på skolen som kontorleder. Jørgensen bringer igen og igen forkerte og falske udsagn om bestyrelsen og forstanderne frem i offentligheden.

I foråret 2014 fortsatte stalkingen. Steen Ole Hedelund Jørgensen klagede endnu gang til Kulturministeriet over Højskolen. Han bad Kulturministeriet undersøge om skolen betalte forstandernes private gas, el, og varmeregning, og om forstandernes ny-anlagte private indkørsel var betalt af skolen. Derudover ville Steen Ole Hedelund Jørgensenat vide, om det var korrekt, at skolen havde solgt 4 ha vådområde til kun 20 pct. af markedsprisen. Hans anklage mod skolen blev bragt i aviserne.

Kulturministeriet og skolens revisor blev tvunget til at igangsætte en grundig undersøgelse af sagen.

Konklusion: Kulturministeriet frifandt skolen i alle forhold. Det var som Flensborg Avis skrev: ”Intet at komme efter”. Det har altså igen blot været stalking fra Steen Ole Hedelund Jørgensens side.

Steen Ole Hedelund Jørgensen samarbejder med redaktør Gunnar Hattesen, Gråsten Avis. Hattesen har i 2012 år og 2013 år tabt 4 pressenævnssager imod Rønshoved Højskole. Gråsten Avis og Hattesen er blevet pålagt af pressenævnet at bringe 3 genmæler, som var dikteret af pressenævnet. Hattesen har nægtet at bringe et af genmælerne, hvorfor pressenævnet har politianmeldt Gråsten Avis og Hattesen. I 2014 år har Gråsten Avis igen bragt en masse falske og urigtige artikler om Rønshoved Højskole. Spørgsmålet er, om det ikke er stalking? I Hvert fald er det ikke vederhæftig journalistik. Gunnar Hattesen blev fyret fra Rønshoved Højskole i 2007 år. Både Steen Ole Hedelund Jørgensen og Gunnar Hattesen har således et hævnmotiv til at forfølge Rønshoved Højskoles bestyrelse og forstandere.

Konklusion: Steen Ole Hedelund Jørgensen har sendt os kilovis af breve, sager og stævninger til bestyrelsen, lærerne, skolens advokat, forstanderne og skolekredsmedlemmer.

Vi trækkes således med en stalker, dvs. et menneske, der stadig fortsætter med at fremsætte uhyrligheder, der kan afvises som opspind, og som er helt ude i hampen.

Motivet for Steen Ole Hedelund Jørgensens stalking er, at han blev bortvist, og at han ikke fik stillingen som forstander i 2001 år.

Definitionen af stalking er ifølge Wikipidia: ”Stalking er en systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane af en anden person. En person, der udøver stalking benævnes en stalker.

Stalking i Danmark vil ofte indebære en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om freds- og ærekrænkelser, ligesom der er mulighed for at meddele stalkeren et tilhold, som strækker sig over en femårig periode. Overtræder stalkeren det meddelte tilhold, kan stalkeren straffes.”

25.11.2014 Erik-Jakob Petersen, Bestyrelsesformand for Rønshoved Højskole

It seems like you are visiting our website from outside Denmark.
Would you like to visit our site for english-speaking students?