"Dannelse til tiden” indbyder til folkeligt møde:

Begrebet dannelse har været stærkt diskuteret i de seneste år. Det er med rette blevet set som et modsvar til de mange uddannelsesreformer, som nu for alvor viser deres uduelighed. Læringsmålstyret undervisning var alligevel ikke, hvad politikerne ønskede, den understøttende undervisning vakler, gymnasiereformen skal igen reformeres, tværfaglighed uden solid faglighed er et fatamorgana osv. Og universiteterne?

Med begrebet dannelse er det med input fra flere forskellige steder lykkedes at præge diskussionen om uddannelserne i Danmark. Det har skabt plads til at tale om, hvad dannelse da kunne være i et moderne samfund og i et Europa, der orienterer sig usikkert.

”Dannelse til tiden” vil gerne bidrage:

Lørdag den 1. oktober 

(med mulighed for overnatning til søndag d. 2. oktober).

Sted: Rønshoved Højskole ved Flensborg Fjord.
Program lørdag, den 1. oktober 2016

11-12 Ankomst, indkvartering/betaling for ophold - kaffe og sandwich i foyeren.
12.00 Velkomst i foredragssalen.
12.15 Foredrag (1 time) ved professor dr.phil. Hans-Jørgen Schanz, idehistorie Aarhus Universitet: Dannelse – en tabt horisont eller en ny mulighed?

Dannelse ser ud til at glide ud som del af den kulturelle norm i Danmark. Er det et problem? For mange tilsyneladende ikke. Hvordan er det kommet hertil?  Mener man, at det er et problem, hvordan imødegås det så?
Det er nogle af de problemer, der vil blive drøftet.

13.15 Kaffepause
13.30 Diskussion (1 time)
14.30 Kaffepause
15.00 Foredrag (1 time) ved sociolog og politiker Henrik Dahl: Om dannelsens betydning for praktisk politik

Hvordan får vi forenet pengeborgerskabet og dannelsesborgerskabet i Danmark i en fælles front om uddannelsespolitikken?
Hvordan kan vi skabe et diskurs for dannelse, uden at det får en klang af noget arkaisk? Kan vi formulere et tidssvarende dannelsesbegreb med afsæt i Bildung og klassisk dannelse?

16.00 Kaffepause (30min)
16.30 Diskussion (1 time)
17.30 Pause – herunder salg af vin i skolens kiosk
19.00 Aftensmad i spisesalen.
Herefter fortsat debat i Pejsestuen.

Søndag

8-8.45  Morgenmad i spisesalen.
8.45      Morgensamling og afsked.

Da I kommer til en højskole med traditioner, vil der søndag morgen blive afholdt morgensamling på en halv snes minutter, hvor vi indleder dagen med sang fra højskolesangbogen og et lille foredrag.

”Dannelse til tiden”

Vi inviterer til folkelige møder og bidrager til debatten om den almene dannelses nødvendighed.
Vores anliggende er at modsige de kræfter i det moderne Danmark, som advokerer bevidst eller ubevidst for en relativistisk samfunds- og kulturudvikling.
I stedet for vil vi genfinde kvaliteterne i vores egen kultur, som har en lang tradition for både folkelig og elitær dannelse. Disse har befrugtet hinanden, og det kan de fortsat gøre på Danmarks vej i det 21. århundrede.

Vi har forfattet et papir "Hvorfor danne?" som et foreløbigt signalement af vores tænkning om almen dannelse og udgangspunkt for en videre drøftelse.

Med dette arrangement ønsker vi at udbrede diskussionen om den almene dannelses vilkår og nødvendighed. Diskussionen er begyndt i det små her og der og kalder på større og større opmærksomhed.

Baggrundsgruppen for mødet er:

Morten Kvist, Thomas Rømer, Nina Kjærhus og Thue Kjærhus