Sygeplejefaglig dag

På kurset Portræt af en unik landsdel indgår der en sygeplejefaglig dag. Programmet er følgende:

Sygeplejefaglig dag den 5.august 2020

Kl. 10.00 Kredsformand John Christiansen, Kreds Syddanmark:Sundhedsreformen. Hvad kommer der ud af de politiske ideer. Hvordan positionerer vi sygeplejen og sygeplejerskerne. Tæt på patienten uanset hvor borgeren er?
  Formiddagskaffe med frugt
Kl. 12.00  Frokostbuffet
Kl. 13.30 Generalforsamling
Kl. 15.00 Sygeplejerske Doris Klockmann udsendt af Læger uden  Grænser, fortæller og viser billeder om sine oplevelser i Nigeria.

Er man kun med til sygefaglig dag, er prisen 215,-kr.

Tilmeld dig sygeplejefaglig dag ved at klikke her.

Er man tilmeldt hele kurset, er man automatisk tilmeldt sygeplejefaglig dag og prisen herfor indgår i kursusprisen. Du kan melde dig til kurset ved at klikke her.

Deadline for tilmelding og betaling er: 27.juli 2020.