Støttemuligheder

Her er et stort udvalg af muligheder for støtte til dit højskoleophold. Skriv til os og lad os hjælpe dig. info@ronshoved.dk

Individuel elevstøtte fra elevforeningen

Du har mulighed for at søge individuel elevstøtte. Individuel elevstøtte gives kun, hvis man tilmelder sig og gennemfører minimum 12 uger. Støtten optjenes normalt med mellem 100 og 300 kr. pr. uge. Skriv til Thore – og tal med ham og hør om muligheder.  Tlf. 7460 8318 / info@ronshoved.dk

Særlig støtte til unge uden ungdomsuddannelse - mentorordning

Unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½ - 25 år, der er i risiko for aldrig at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse tilbydes at deltage i et afklarende og udviklende højskoleforløb med henblik på overgang til en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Regeringen har indført en særlig støtte til dem. Forudsætningen for støtten er, at opholdet er indskrevet i en uddannelsesplan, der er udarbejdet i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i din bopælskommune, og at du dermed er vurderet som tilhørende målgruppen af unge uden ungdomsuddannelse (læs mere på www.ffd.dk). Et ophold med mentorstøtte skal være af minimum 12 ugers varighed.

Efter en individuel  vurdering bestemmes din deltagerbetaling. Med hensyn til egenbetaling tager vi udgangspunkt i kommunestøtten og den enkeltes mulighed for egenbetaling.

Når du er optaget på skolen, udarbejdes der med afsæt i uddannelsesplanen en skriftlig aftale for dit forløb på skolen. Du vil få tilknyttet en mentor, som under forløbet støtter og vejleder dig på det personlige, sociale og faglige plan med henblik på at nå de mål, der er sat i uddannelsesplanen.

Derudover er det også muligt at få støtte, hvis du ikke har en uddannelsesplan.

Konstruktiv pause

For studerende på danske universiteter, som har brug for en konstruktiv pause i studiet.  Rønshoved højskole har haft mange universitetsstuderende gennem årene, der har ønsket en konstruktiv pause i studieforløbet.

Vi har tætte forbindelser til teologi i Århus samt til humaniora, naturvidenskaberne og samfundsvidenskaberne på landets læreranstalter. Unge mennesker på mellemgående lange uddannelser søger ligeledes en konstruktiv pause hos os.

Et konstruktivt ophold i studiet giver ny glæde og ny energi. Man opdager ofte, at man ikke alene bliver bedre funderet fagligt, men også mere livsduelig. Vi skal både have noget at leve af (kompetencer) og noget at leve på(ånd). Vi har ikke alene danske elever, som kommer fra universitetet, men også mange unge europæere.

Stærkt reducerede priser. Skriv til os og få et tilbud 

Supplerende kommunestøtte

Nogle kommuner yder særlig støtte til unge arbejdsløse under 30 år (specielt til 18-30-årige på kontanthjælp).

Ledige under 25 år

Er man ledig og under 25 år, kan man komme på højskole det første halve år af ledighedsperioden med halve dagpenge.

Dagpenge og kontanthjælp

I forbindelse med aktivering kan højskoleophold være en mulighed. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til AF eller din kommune.

Sygedagpenge

Retten til sygedagpenge bevares under et højskoleophold, hvis opholdet kan forenes med sygdommen og ikke hindrer evt. behandling.

Kommunestøtte

Nogle få danske kommuner yder støtte til højskoleophold – spørg hos din kommune.

Sydslesvig og Sønderjylland

Elever med bopæl i Sydslesvig kan søge støtte hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig www.skoleforeningen.org . Elever fra Sønderjylland kan søge støtte hos Sønderjysk Skoleforening www.sønderjydskskoleforening.dk , hvis man er medlem

Færøske elever

Færøske elever kan søge rejsestipendium til minimum ét studieår fra Studulsstovnurin, Tórshavn. www.studul.fo eller Tlf. +298 356 800

Grønlandske elever

Grønlandske elever skal kontakte den lokale fritidsinspektør/hjemmestyret

Islandske elever

Islandske elever kan søge støtte hos: Foreningen Norden, Kbh. Ø. tlf.+45 33 42 63 25

Derudover er det muligt at søge Nordplus legat via Nordisk informationskontor www.akmennt.is/nu

Svenske elever

Svenske elever kan søge støtte gennem Centrala Studiestödsnämmden: www.csn.se eller tlf.+46 0771 27 60 00

Norske elever

Norske elever kan søge stipendium og lån til ophold af mindst 3 måneders varighedgennem: Statens Lånekasse for utdanning , Oslo www.lanekassen.no eller tlf. +47 22 72 67 00

Finske elever

Finske elever kan søge støtte gennem Statens Studiestøttecentral i Finland og stipendium gennem Pohjola-Norden tlf.+358 9 4542 080.