Unge uden kompetencegivende uddannelse

Unge uden en kompetencegivende uddannelse får igennem deres højskoleophold store muligheder for at finde deres særlige vej videre i det danske samfund. Vi tilbyder såvel formel som uformel vejledning og hjælp.

Få styr på dit liv 

Vi tilbyder bl.a. faget: ”Få styr på dit liv,” der beskæftiger sig med alle de emner og problemstillinger, den enkelte elev måtte stå i aktuelt eller i fremtiden. Her har man både emner af social, personlig og uddannelsesmæssig karakter. Eleverne har selv stor indflydelse på faget, så emnerne stemmer overens med deres behov. Faget indebærer også personlighedstests.

Lærermøderne

Det samlede lærerteam vurderer ved hvert lærermøde elevernes udvikling og opførsel, og såfremt det skønnes relevant, følges det op af samtaler med den pågældende elev.

Mentorordning

Rønshoved Højskole er tilknyttet mentorordningen, hvilket indebærer, at en elever under 25 år, og som endnu ikke har en kompetencegivende ungdomsuddannelse, får en højskolelærer som mentor. Læreren mødes under hele højskoleopholdet jævnligt med sin mentorelev for at drøfte hans/hendes problemer og behov, hvad enten det måtte være fagligt, socialt eller personligt. Mentor og elev aftaler faste mødetidspunkter og følger op på de fokuspunkter, man er blevet enige om, for eksempel at være den hjælpende hånd i forhold til at gennemføre et HF-fag som fjernstuderende på et VUC, eller det kan være hjælp til at komme op om morgenen. Hvad der skal ydes hjælp til er mangfoldigt. Meget er muligt. 

Højskolen er meget glade for denne ordning. Derfor lader vi den nu også omfatte elever, der ikke formelt er en del af Mentorordningen, men som har samme behov. Derved gør vi en ekstra indsats for at hjælpe vore elever på vej. 

Den daglige samtale

Vigtigt er også de daglige samtaler, som vi har med vores elever. Hvad enten det er i løbet af dagens undervisning eller i pauserne, får elev som lærer mulighed for personlige samtaler, hvis der er brug for det. Om aftenen og i weekender står der endvidere altid en vagtlærer til rådighed for elever, der har brug for en god samtale.

Kulturaften

Endelig har vi på Rønshoved Højskole hver torsdag en såkaldt ”kulturaften”, hvor typisk to elever holder en aftensamling om et emne, der har særlig interesse/vigtighed for dem. Det hjælper eleverne og styrker dem i deres selvtillid og i deres tro på, at de godt kan stå frem i en forsamling og tale. Flere elever har desuden benyttet sig af denne aften til at præsentere et personligt emne, en sygdom, de har, eller andet. Det hjælper dem ofte utrolig meget til at komme videre, at andre forstår deres situation.