Skolekredsen

Bag højskolen står en skolekreds. Den består af tidligere elever, venner af højskolen og andre, der på anden vis støtter op om Rønshoved Højskole.

Som medlem af skolekredsen kan du helt gratis komme til alle de mange spændende foredrag. Samtidig har du stemmeret til højskolens årlige generalforsamling.

Send en ansøgning til højskolen, gerne på forstandermail: forstander@ronshoved.dk, om hvem du er, og hvorfor du gerne vil bakke om højskolen, så tager forstanderne din ansøgning med til det næstkommende bestyrelsesmøde, hvor ansøgningen skal godkendes. Du får herefter besked fra skolens kontor om, hvorvidt du er optaget, ligesom du får en opkrævning på 100,-kr, der gælder for et livslangt medlemsskab.