Forstanderberetning

Forstandernes beretning, generalforsamlingen 2017

Læst op ved højskoleforstander Nina Kjærhus

Når man er forstander på en højskole, er der mange ting, man skal tænke på. En af tingene er regnskabet, for er der en god økonomi bag ens virksomhed, så er mulighederne der for at kunne omsætte det til god højskole for eleverne.

Og 2016 har igen været sådan et godt år for højskolen: 413.000,- kr. i plus. Vi har nu i en årrække været i den gunstige position, at vi har kunnet investere og selv kunnet vælge, hvor stort overskuddet skulle være. Det kræver stor styring, så stor tak til bestyrelsen og alle medarbejdere, og især en stor tak til vores bogholdere Carsten Nybroe og ikke mindst Lene Albrechsen for at holde styr på regnskaberne. Godt gået.

Året har været lidt specielt for Thue og jeg, da vi har været forstandere her på skolen i 15 år, dvs. siden sommeren 2001. Det vækker til omtanke og erindring. Jeg har derfor været tilbage i arkiverne for at se, hvordan regnskabet så ud i 2001. Uha, da viste tallet et underskud på -467.675,- kr. Et underskud, der ifølge regnskabsrapporten: ”efter omstændighederne må betragtes som bekymrende. Den økonomiske situation for højskolen de kommende år vil fordre en stærk ledelse og en beslutsom bestyrelse”. Sådan stod der i bestyrelsens beretning for 2001. Jeg husker også fra den gang, at der skulle radikal nytænkning til, hvis vi skulle ændre underskuddet til et overskud. Der var ingen elever i efteråret 2001. Ingen elever, ingen indtjening.

2002 blev værre end 2001. Underskuddet blev 860.000 kr. Årselevtallet i 2000-2001 var 58. I 2001-2002 faldt det til 48. Det var alvorligt for højskolen. Skolen var truet på sin eksistens i årene 2001-2003.

De sidste 9 år har vi fået konsolideret økonomien markant.

Fra 2008 har vi kun haft fremgang. Fremgangen skyldes konjunkturerne, dygtige medarbejdere på alle niveauer og at skolen fra 2008 har haft en tydelig profil omkring dannelse. De korte- og lange kurser hænger nu sammen fagligt og idemæssigt.

Vi har stort set haft den samme medarbejderstab siden 2008. Ja, det praktiske personale stammer for en stor dels vedkommende tilbage fra Erik Lindsøs tid, eller i hvert fald fra 2001-2002. Vi har et forbavsende lille gennemtræk af medarbejdere. I perioden 2001-2007 havde vi en stor udskiftning af lærere i flere omgange. Vi havde en ekstrem stram budgetstyring, som til tider forhindrede os i at udvikle skolen. Det var turbulent og svært.

Fra 2008 blev den højskole skabt, som vi kender i dag.

Lad os så vende tilbage til regnskabsåret 2016, som jo er det, vi er samlet om i dag.

Hvad har vi så brugt de mange ekstra tjente penge på:

Vi har købt en ny opvaskemaskine til køkkenet. Det er jo ikke bare 5000,-kr sådan noget koster som til almindelige husholdninger. Her drejer det sig om en investering på 70.000,-kr.

Det blev også året, hvor vi omlagde til økologisk mælk. Til stor glæde for såvel elever som kursister har vi nu fået 2 maskiner, en i hver ende af spisesalen, hvor vi kan trække den fineste økologiske mælk til måltiderne.

At sove i gode senge er også meget centralt naturligvis, når vi ser på, hvad kunderne efterspørger. Vi har derfor med ekstra penge til rådighed i år kunnet skifte alle de gamle (men ellers utrolig stemningsfulde) sengebrikse ud med helt nye boksmadrassenge i Midgård og i hele Røde Fløj. Sengeudskiftningen førte med sig, at vores praktisk ansatte folk: Carlos Valero, Kjeld Nielsen, Dan Hansen, Morten Hansen, Majbritt Hansen og Ingeborg Reeves fik malet alle værelserne i Røde Fløj, udsmykket værelserne og fik lagt nyt linoleum på alle værelserne, så vi nu står med flotte nyrenoverede værelser i hele Røde Fløj.

Røde Fløj består jo også af den gamle gymnastiksal, der stadig emmer af den gode tid, hvor der her blev dyrket redskabsgymnastik. Vi har bestilt nye vinduer ud mod gården, en ny dør og en helt ny flot trappe med en rampe på, så vi i fremtiden kan trække kaffevognen op i bygningen. Kaffe er jo lig med hygge. Der er mange små ting, man skal tænke på, når man laver højskole. Vi ville gerne have vist jer, hvor fint det var blevet med disse forbedringer, men håndværkerne har ikke haft tid til at lave det endnu, fordi de har skullet klare et akut opstået problem, nemlig vand, der er kommet ind fra en kilde og ind under gulvet foran pejsestuen. I vil derfor kunne se, at der lige er blevet lagt nyt gulv på.

Vi har altid vidst, at højskolen har en af de fineste placeringer nær Flensborg Fjord, men hvis vi skal være ærlige, så var det lidt svært at se vandet for de mange træer. Vore pedeller Morten Hansen, Dan Hansen og Kjeld Nielsen har holdt parken i så flot stand i flere år, men vi besluttede at bruge – hold fast – knap en kvart million på at fælde træer med hjælp fra en dygtig landskabsarkitekt. Det skete i maj måned.

Alle os på skolen, gik ud i parken flere gange hver dag hen over den uge, hvor træerne blev fældet, for at følge det imponerende syn af den glitrende Fjord, der kom frem. Træfældningen gav i tilgift mulighed for at gøre parkeringspladsen større bagved Røde fløj, så parker derfor også bag ved Røde Fløj næste gang du kommer på besøg hos os.

Robotplæneklippere er der også blevet investeret i. Teknologien er nu så udviklet, at det er en god investering for os. Det sparer pedellerne tid, så de kan bruge tiden på andre ting. Der er jo nok at tage fat i på sådan et stort sted. Men med robotplæneklippere bliver plænen ekstra flot. Pedellerne er ved at gøre plænen forårsklar, så næste gang i kommer på skolen, kan I nok også møde vores nye faste beboere.

Lærerboligerne fik sig også en tur. Dette år blev det lejligheden i Stalden, hvor vi fik renoveret bad og køkken, og 4C, hvor vores nyeste ansatte højskolelærer Andreas Pilekjær, fik nye vinduer i sit hus.

Vi har også investeret 100.000 kr. i en ny firewall og en hurtigere og bedre bredbåndsforbindelse. En nødvendighed, når man tænker på, at eleverne/kursisterne hver måske har 1-3 elektroniske apparater, som skal kunne komme på nettet samtidig. En investering, der dog bliver tjent hjem økonomisk over 3 år, fordi den månedlige ydelse på bredbånd kunne formindskes markant.

På undervisningsområdet er der også blevet investeret. Der er blevet investeret i robotlego, så vi har kunnet udbyde et helt nyt fag: Robotteknologi. Med udgangspunkt i LEGO Mindstorms EV3 arbejder eleverne frem imod at kunne såvel udtænke, bygge samt programmere en selvvalgt robot. Et fag, hvor Hans-Tyge Haarløv og Tim Pohle også i et dannelsesperspektiv får eleverne til at diskutere, hvad en stigende grad af teknologisering gør ved vores hverdag. Et sjovt nyt fag, som vi forventer os meget af. Eleverne er meget begejstrede.

Personalet

Anne Lorenzen, en af vore 4 dygtige køkkendamer, der har været ansat endnu længere end Thue og jeg, nemlig i 16 år, fejrede sin mand Kajs fødselsdag her på skolen. Tillykke igen til Kaj med de 60 år. Efter denne runde fødselsdag i januar, kom vores pedel Morten Hansen glædesstrålende i februar og fortalte, at han nu var far til tvillinger - de sødeste to piger: Lærke og Luna. Dobbelt tillykke.

Vivian Stæhr – også en af vores dygtige køkkendamer, fulgte trop og rundede de 60 år i april, mens Tim Pohle ægtede sin Malene ved et stort bryllup her på skolen d. 20. maj. Præsten, der viede Malene og Tim, var naturligvis Erik Jakob Petersen.

Ind i mellem al denne festivitas rundede højskolelærer Hans-Tyge 1. maj sin 10 års ansættelse her på skolen.

1.juni var det så desværre tid til, at højskolelærer Ruairidh Tarvet skulle tilbage til sin hjemstavn - Skotland, hvor han er blevet ansat på Edinburgh University til at forske i skandinavisk sprog og kultur. Held og lykke, og tak for din tid her.

Vi stod derfor ret pludseligt og manglede en pianist til højsæsonen, men heldigvis trådte 3 dygtige tidligere elever til: Simon Schmidt, Marcus Pedersen og Peter Faber blev hjælpelærere og gjorde det bare så flot, så tusind tak til jer alle tre.

Tak også til vores tidligere elev Eva Kløve, der har været højskolelærer-praktikant fra 1. august 2016 til 31. januar 2017. Eva var i praktik hos os, samtidig med at være knyttet til en af de danske menigheder i Flensborg. Spændende at have Eva her, der kommer med en helt ny uddannelse ved navn 3K fra Århus Universitet – der står for Kristendom, Kommunikation og Kultur.

Ude i køkkenet gik de næsten på skift med at få nye bedstemortitler. Det blev i august Gitte Jørgensens tur til at holde barnedåb her på skolen for sit 2. barnebarn. Den eneste, der endnu må undvære en sådan titel er Jeanet Christensen, men vi kan jo så give hende titlen som vores hofbager.

Karen Rossen, vores dygtige sekretær på kontoret gik på efterløn i slutningen af året. Det var vi kede af, men regner med at se dig på vore korte kurser, ik?

Allersidst på året fødte Rubina – der jo er gift med Farhad Fayaz, vores dygtige køkkenchef - en dejlig pige. Tillykke med Sara.

Årets personaletur gik i år til Ejdersted, hvor vi en herlig sensommerdag i september kunne sejle fra Tønning til Ejderspeerwerk. En imponerende dæmning, der holder vandet ude fra det store hav. En dejlig dag blev afsluttet med frokost på Herredshuset Hoyerswort, der er en af ​​de smukkeste renæssancebygninger i Slesvig-Holsten fra det 16. århundrede. En tolænget bygning med et ottekantet trappetårn og krøllede gavle. Det rummer i dag en haubarg, et museum samt cafe og keramikværksted. En dejlig dag på Ejdersted.

Årets nytårsgave til hele personalet blev i år herlige terrassevarmere.

Nye korte kurser og stort kursistantal

Vi har i løbet af året haft 35 korte kurser, som kunderne tog meget flot imod. Vi kom op på hele 1500 kursister og 20 udsolgte kurser. Det er et stort tal, som vi da også er meget ydmyge overfor. Der skal dog altid noget nyt til. Vi fik derfor udviklet 6 nye kurser:

Unikke kanaler og vandveje – Hamburg, Ejderen og Flensborg Fjord

Sensommervandringer – På naturskønne stier langs de sønderjyske fjorde

Kunst og kultur – Fra Nolde til Nordart

Højsommervandringer – langs smukke fjorde og på åer

Helgoland og Østerssafari – Krydret med det sønderjyske kaffebord og

Natur og kultur i samarbejde med Studenterkredsen. Dette sidstnævnte kursus kom i stand, fordi vi har et godt samarbejde med Studenterkredsen i henholdsvis Århus og København. Sjovt nok fandt vi ud af, at også Hans Haarder havde haft dette nære samarbejde.

Vi prøver også at finde nye ture for selvfølgelig vore kunder, men også for os selv. Et nyt sted i år var de mange besøg på Roter Haubarg ved Husum, hvor vi hver gang havde bedt Jørn Buch om at lave et flot oplæg til. Det gjorde Jørn Buch med bravur. Tak for det Jørn.

I det altid fortløbende arbejde med at udvikle skolen, så mærkede vi dette år, at vi har fået en stor plads blandt korte kursister, der er til eksistens og livsanskuelsesdebatter. Ja, eksistenskurser hitter. I år sørgede vi også for at få naturvidenskaben med ind i vores dannelseskoncept. Det lykkedes. Vi havde i alt 3 rene dannelseskurser, der alle trak fulde huse.

Annoncering

Vi prøvede som noget nyt i år at få oversat vores video, så den kunne komme længere ud i verden. Udover dansk og engelsk er den nu også oversat til japansk og til spansk. Tak derfor til Tomomi for en flot oversættelse til japansk. Den spanske oversættelse siger vi tak for hos Carlos Valero. Vores nye pedel, der er født på Grand Canaria, men som nu taler et flot dansk og bor i Padborg.

I år blev der sat fokus på postkort. Tim Pohle og Kristina Lohe lagde sig i sadlen og fik lavet bl.a. dette flotte postkort, som blev omdelt af GoCard virksomheden på alle større cafeer i Danmark. Et kort, som man måske aner er inspireret af den norske ungdomsserie: Skam.

Se kortet her, der blev taget 68.000 gange af folk på cafeerne. Det er et meget højt antal, og ligger da også langt over gennemsnittet for annoncering på cafeer i Danmark.

Dritkul kortet ind her

Det var hermed lidt om højskolelivet i løbet af det forgange år.