Kurt Kørner

Kurt Kørner er vor underviser i psykologi. Han har været chefpsykolog hos Danfoss i 15 år. Han har megen erfaring indenfor rådgivning og terapi, undervisning og foredragsvirksomhed.

Foredragsemner:

“Brug hjernen - til en forandring”

Stress og stressforebyggelse

Sindets grammatik og syntaks

Om meditation og mindfulness

Om ondskab