Program

Program for elevmødet 2019

Fredag d. 25. oktober

Kl. 16.00          Kontoret åbner for indkvartering. Der vil være kaffe og te i forhallen.
Kl. 16.00          Baren åbner for salg af fadøl, vin og sodavand.
Kl. 18.00          Aftensmad i spisesalen. Husk! tilmeldingen til aftensmaden skal ske senest
                          onsdag før arrangementet. Måltidet koster 50 kr. ekstra, som betales ved
                          ankomsten.
Kl. 19-21.45    Fortsat mulighed for indkvartering på kontoret. Kaffe og te i forhallen
Kl. 20-21          Sangtime i pejsestuen - alle er velkomne 
Kl. 21-1.00       Hulen åbner

Lørdag den 26. Oktober

Kl.  8.00-8.55 Morgenmad i spisesalen. Indkvartering for nyankomne på kontoret.
Kl.  8.55            Flaghejsning. Vi synger flaget op.
Kl.  9.00-10      Velkomst i foredragssalen og morgensamling.
10.30-11.30    Jubilarreception – alle er velkomne. Alternativt er der volleyball i hallen.
Kl. 12.00          Frokost
                          Elevforeningens generalforsamling afholdes i umiddelbar forlængelse af
                          frokosten.
Kl. 14.30          Der tages billeder af de fremmødte fra de forskellige årgange. Distribueres selv.
Kl. 15.15.         Der tages et fællesbillede
Kl. 15.30          Foredrag i foredragssalen med højskolelærer Andreas Pilekjær om Henrik Ibsens "Vildanden"
Kl. 17.30          Bar og hygge omkring pejsen
Kl. 18.30          Festmiddag i spisesalen
Kl. 21.30          Folkedans i hallen. Alternativt er der mulighed for hygge i pejsestuen.
Kl. 22.30          Koncert med ”Alaska Trio” starter i foredragssalen.
Kl. 01.00          Hulen åbner

Søndag den 27. oktober

Kl. 8.30-9.30   Morgenmad i spisesalen
Kl. 9.30-10       Oprydning og rengøring af skolen. Remedier findes i rengøringsrummet.
Kl. 10.00          Vi samles alle i Pejsestuen til fælles afsked og en sidste sang fra
                          højskolesangbogen.

Tilmeld dig her