Sædvaner

Alle er med til morgensamling uanset, om du har undervisning på skemaet eller ej. Til aftensmaden kommer alle præcis klokken 18.00, så vi sammen kan synge bordsang - sådan som det er sket på skolen siden 1921. Spisesalen er mere end blot en kantine.

Mødepligten gælder også fællestimerne, rengøringen, turene og undervisningen, medmindre andet er aftalt.

Alkohol må kun nydes i weekender og kun i forsvarlig grad. Hash og euforiserende stoffer er strengt forbudt.