Værdigrundlag

Højskolens værdigrundlag er delt op i 4: Alment, frisind og tillid, fordybelse og frimodighed og det timelige og universelle.

Alment

Rønshoved Højskole er en moderne højskole i grænselandet, som er funderet på den grundtvigske højskoletradition. Skolen er åben for alle, der ønsker at blive klog på sig selv og verden.

Frisind og tillid

Vi tror på, at det enkelte menneske har et ønske om frihed og fællesskab, og at alle mennesker ønsker at leve et meningsfuldt liv. Livet på skolen skal derfor være båret af frisind, tillid og åbenhed. Friheden opnås kun i bundetheden til det, vi værdsætter og tror på. I bundetheden hertil kan vi også forholde os til at møde hinanden, det universelle, politiske og alle arbejdslivets aspekter med et åbent sind.

Fordybelse og frimodighed

På skolen er fordybelsen, fagligheden, debatten og samtalen nøgleord. Vi vil dygtiggøre vore elever fagligt og skabe grobund for ligefremhed og frimodighed. Derfor bestræber vi os på at skabe åbenhed, tillid og tryghed i alt, hvad vi gør.

Det timelige og universelle

Vi vil fokusere på forskellene mellem det almene og det umiddelbare og mellem ligegyldighed og ansvarlighed. Vi vil skabe undren og nysgerrighed til den store uforudsigelige livsfortælling. Og vi vil være åbne over for tiden og alle de spændende udfordringer, som hører tiden til i et samspil med det universelle.