Mellem tradition og modernitet

Rønshoved Højskole er en almen grundtvigsk højskole. Den er oprettet i 1921 af Aage Møller og påvirket af mange strømninger i det kulturelle hav. Men Grundtvig er naturlig nok den, vi først og fremmest er under indflydelse af. Grundtvig var både salmedigter, historiker, teolog, politiker og skolemand. Næppe nogen anden i dansk historie har præget det danske folks tankegang som netop Grundtvig. 

Grundtvig så folke-ligheden i Danmark som forudsætning for folkestyret. Og ved folke-lighed forstod Grundtvig, at danskerne havde fælles reference til historie og kultur. Hver enkelt dansker skulle tro på sig selv, og med det afsæt in mente indgå i fællesskabet. Kun derved kunne vi blive frimodige og frisindede. 

På Rønshoved Højskole vil vi gerne videreføre dette tankesæt i samspil med dig. Kun via troen på, at hver enkelt menneske er noget unikt, noget særligt, kan et folkestyre og et folkeligt Danmark bære modstridende og mangfoldige meninger og holdninger. Et samfund af frimodige borgere er betingelsen for et tillidssamfund.

Højskolernes opgave var fra første færd at skabe et sådant tillidssamfund og at undervise i de fundamentale ting, som et demokrati er rundet af. Man kan aldrig pådutte noget samfund et demokrati, hvis dette samfunds medlemmer ikke er frimodige og har tillid til hinanden. 

Danmark er det samfund i verden, som gang på gang scorer højest, når udenlandske sociologer måler graden af tillid i nationerne. Det skyldes uden tvivl Grundtvigs indflydelse på det folkelige Danmark. For os på Rønshoved Højskole er det derfor vigtigt at pointere, at alle politiske holdninger er velkomne. Ja, divergerende meninger er med til at ilte vore synspunkter. Venstre- eller højreorienterede holdninger er derfor lige velkomne på skolen. Om du er katolik, protestant, jøde, muslim eller buddhist er også lige-gyldigt. 

Vi vil medvirke til at skabe et folkeligt Danmark, hvor jøderne bliver danske jøder, og muslimerne bliver danske muslimer. Ja, vi ser det ligefrem som en forudsætning for et levende folkeligt Danmark, at vi mødes i en fredelig kappestrid om divergerende synspunkter.

Du vil derfor møde alle mulige politiske og kulturelle påvirkninger på skolen. Det betyder ikke, at alle holdninger er lige-gyldige. Det er de slet ikke. Højskolen vedkender sig således, at vi har en dansk tradition og modernitet at forvalte. Vi fornægter således ikke vores ophav og kultur. Det betyder ikke, at vi ikke tænker verden uden for Danmark med i vort højskolesyn.  

Nej, slet ikke. Vi er således meget optaget af Europa og verden uden for Europa. 

Flere af vore lærere er således, sjovt nok, enten gift med udlændinge, eller har arbejdet en årrække uden for Danmark. Du vil derfor opleve lærere, der kan tale fransk, tysk, hebraisk foruden dansk og engelsk.

Grundtvig var i modsætning til Kierkegaard af den overbevisning, at det er i fællesskaberne, vi åbenbarer os for os selv og andre. Det er i fællesskaberne, at vi bliver særegne mennesker. Individualiteten udspringer derfor ikke i et tomrum eller foran TV’et, men i mødet med andre. I det grundtvigske er der fokus på alle de menneskelige aspekter.

På Rønshoved Højskole bestræber vi os på at være almene, derfor vægter vi både det kunstneriske, musiske, politiske og idrætslige lige højt. Det er det, der gør os almene, og er det værdisæt, vi netop vil forfægte i en tid, hvor vi alle bliver mere og mere en-dimensionelle og fagspecifikke. Dette udgangspunkt har tegnet Rønshoved Højskole siden dens grundlæggelse. 

Højskolen vægter, som du kan læse af det foregående, fællesskabet og de klassiske højskoletraditioner. Traditioner som fortolkes ind i en moderne ramme og tid. Du vil derfor mærke, at vore morgensamlinger, foredrag og undervisningen udtrykker vitalitet og kvalitet. Her er al pop frasorteret.

Flere af skolens elever har gjort politisk karriere i det danske folketing, i Europaparlamentet og i den amerikanske kongres. Vi har også haft kendte kunstnere som maleren Krag-Hansen og komponisten Per Warming tilknyttet skolen.

Det nuværende forstanderpar Nina og Thue Kjærhus kom til Højskolen i 2001. Skolen har kun haft seks forstanderpar siden 1921. 

Højskolen har plads til 148 og er som sådan en af Danmarks største.

Alle er velkomne på Rønshoved Højskole uanset alder, politisk observans, nationalitet, religion eller etnisk baggrund.