Videnskabs- & erkendelsesteori

– Hvordan ved du at du ved?

Underviser: Thue Kjærhus

Når man begynder på et universitetsstudie, handler det ikke blot om faget, men i særdeleshed om, hvilke metoder, man videnskabeligt anvender på de natur- og samfundsvidenskabelige fakultetre samt på humaniora. Vi vil her komme ind på, hvad der kvalificerer en teori, og hvordan vi verificerer/falcifiserer videnskabelige antagelser og hypoteser.  

Hvorfor er det ikke de samme videnskabelige metoder, der ligger til grund for samfundsvidenskaberne og naturvidenskaberne, og hvori adskiller humaniora sig videnskabsteoretisk fra de to andre fakultetre? Og hvad mener vi med teori og praksis? Hvad er en teori? Altsammen spørgsmål, som er altafgørende til forståelsen af 'virkeligheden' på et universitet.

Vi vil også berøre erkendelsesteorien dvs. læren om den videnskabelige erkendelsesudvikling, samt forholdet empirisme og logik samt andre vigtige spørgsmål, som afdækker "virkeligheden"