Studie- og erhvervsvejledning

– Vejen frem

Undervisere: Nina Kjærhus, Hans-Tyge Haarløv, Andreas Pilekjær, Tim Pohle og Søren Hviid Pedersen

Som noget helt unikt, får du muligheden for gennem hele dit ophold på Rønshoved, at få hjælp, støtte, råd og vejledning i, hvad du skal efter dit højskoleophold.

Lærerne og forstanderen er uddannet som mentorer og/eller som coach. Vi kan hjælpe dig med alt fra ansøgninger, over dagligdags problemer til at lægge fremtidsplaner.

Vejledning hos os er også - løbende - at få en samtale om, hvordan du har det, hvordan det går socialt og fagligt. Endelig er vejledning også lagt ind som en naturlig forlængelse af fagene ”Få styr på dit liv” og ”Psykologi”