Politisk teori

– Det gode samfund

Undervisere: Thue Kjærhus og Søren Hviid Pedersen

En idiot på græsk betyder, at man ikke interesserer sig for politik. Derfor vil vi anbefale Politisk Teori som fag. På Rønshoved står vi stærkt samfundsteoretisk, men I vil bemærke, at vi indbyrdes er fløjtende uenige om politisk teori. Forskellige tilgange til politisk teori og sociologi er således tydelig på den fede måde på skolen. Her drøftes både konservatismen, liberalismen samt klassisk marxisme. Så hvis man ikke vil være en idiot, kan det politiske menneske udfolde sig her. Politisk teori opridser og behandler de mest centrale politiske og teoretiske paradigmer i de sidste 250 år. 

Du kan møde teoretikere som Tocqueville, Rawls, Hayek, Adorno og Marx samt nyere samfundstænkere Arendt, Strauss og Zizek. Når vi lærer hinanden at kende på holdet,   kan vi i dreje interessen i andre teoretiske retninger. 

Faget er oplagt for den, som vil læse økonomi, statskundskab og samfundsfag eller bare er politisk interesseret.