Matematik opgradering

– Naturvidenskabens universelle sprog

Opgrader dit niveau fra C til B eller fra B til A

Underviser: Kaare Svensgård

Matematik er et gammelt åndsfag, der har hørt højskolerne til helt tilbage til 1844. Faget er ikke naturvidenskabeligt, men humanistisk, og undervisningen vil tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og ønsker, ligesom den vil belyse både de erkendelsesteoretiske og de kulturbærende aspekter ved faget.

Vi sigter mod en dygtiggørelse i de faglige discipliner på de gymnasisale A,B, og C niveauer.

Her er altså faget, hvor du får eksperthjælp til at forbedre dit gymnasiale matematikniveau. Vi får dig tilmeldt fjernundervisning på et VUC, så du kan gå til HF-eksamen, når højskoleopholdet er slut.

Du får så herigennem dine officielle opgaver. Opgaverne løses i timerne her på højskolen sammen med vores matematiklærer. En ordning mange elever har været igennem med meget flotte resultater.

Du får op til fire timers hjælp med din lærer om ugen. Herudover skal du være opmærksom på selv eller i studiegrupper at skulle arbejde mere for at nå dit mål.