Ledelse

Vi vil som nok den første højskole introducere emnet management og leadership som fag. Både driftsledelse/taktisk ledelse (management) og strategisk ledelse (leadership) udgør det, man forstår ved professionel ledelse. Vi er tre undervisere: Thue Kjærhus, Anne-Sofie Fredslund og Kurt Kørner. Thue var i 1990’erne chef for et LedelsesAkademi på Sjælland. Kurt, chefpsykolog på Danfoss og Anne-Sofie er en sprit nyuddannetpsykolog fra Aarhus Universitet.

Faget er tænkt professionelt. Det er således ikke idrætsledere og frivillige ledere, der er omdrejningspunktet, men faget ledelse – alment. Så hvis du drømmer om en ledelseskarriere i det offentlige eller private, er faget måske noget for dig. Vi vil introducere jer for strategisk ledelse, lederbegrebet, ledelsesudvikling, teorier bag strategisk ledelse, organisationskulturer, jobudvikling, personlig udvikling, motivation og i driftsledelse.

Vi vil ligeledes arbejde med situationsbestemt ledelse (Blanchard) og gøre jer fortrolige med dette fornemme værktøj, som kan anvendes helt konkret i daglig ledelse også inden for idræt og frivilligt lederarbejde.

Besøg skolen

Vi betaler din rejse!

Ring eller skriv på 74 60 83 18 eller info@ronshoved.dk. så aftaler vi dit besøg.

Tilmelding

Et ophold hos os varer fra
2 - 10 måneder.

Du vælger ikke en fast linje, men kan frit skifte mellem fagene.

Tilmeld

Thue Kjærhus

Højskoleforstander

Thue Damgaard Kjærhus (f. 1954) har været er forstander på skolen siden 2001. Han underviser i filosofi og de politiske…

Læs mere om Thue

Andre fag i Samfundskundskab

Vejledning

Som noget helt unikt, får du muligheden for gennem hele dit ophold på Rønshoved, at få hjælp, støtte, råd og…

Læs mere

HF Enkeltfag

Du har nu muligheden for at kombinere dit højskoleophold med et eller højst to HF-fag. Vi laver så et kombineret…

Læs mere

GSK

Du har nu muligheden for at kombinere dit højskoleophold med et gymnasialt suppleringskursus som fjernstuderende. Vi laver så et kombineret…

Læs mere

Få styr på dit liv

Dette fag handler om livet, hinanden og dig selv. Det kommer ikke an på rent faktisk at få styr på…

Læs mere

Engelsk samtale

Her øver du dit engelsk gennem læse- samt skriveøvelser, og vigtigst af alt, samtale på engelsk. Du vil i faget udvikle dit…

Læs mere

AVU fag

Så er chancen her for at få det 9.- eller 10. klasses fag, du mangler at tage, for at du…

Læs mere

Sociologi

Vælger du samfundsvidenskab på Rønshoved højskole, står du stærkt, hvis du vil studere statskundskab, samfundsvidenskab og psykologi. Sociologien er et…

Læs mere

Politisk teori

En idiot på græsk betyder, at man ikke interesserer sig for politik. Derfor vil vi anbefale Politisk Teori som fag….

Læs mere

Politisk orientering og debat

I politisk orientering og debat vil vi diskutere forskellige aktuelle emner, lave oplæg og afprøve vores holdninger til mangt og…

Læs mere

International politik og debat

International politik er karakteriseret ved to modsatrettede tilgange, en liberal tilgang, hvor global politik er en bevægelse mod konsensus omkring…

Læs mere

Europæiske studier

Mange politikere taler mere eller mindre direkte om den europæiske nødvendighed, at vi bliver nødt til at have et europæisk…

Læs mere