Ledelse

Ledelse - Management og leadership

Undervisere: Thue Kjærhus, Anne-Sofie Fredslund & Kurt Kørner

Vi vil som nok den første højskole introducere emnet management og leadership som fag. Både driftsledelse/taktisk ledelse (management) og strategisk ledelse (leadership) udgør det, man forstår ved professionel ledelse. Vi er tre undervisere: Thue Kjærhus, Anne-Sofie Fredslund og Kurt Kørner. Thue var i 1990’erne chef for et LedelsesAkademi på Sjælland. Kurt, chefpsykolog på Danfoss og Anne-Sofie er en sprit nyuddannetpsykolog fra Aarhus Universitet.

Faget er tænkt professionelt. Det er således ikke idrætsledere og frivillige ledere, der er omdrejningspunktet, men faget ledelse - alment. Så hvis du drømmer om en ledelseskarriere i det offentlige eller private, er faget måske noget for dig. Vi vil introducere jer for strategisk ledelse, lederbegrebet, ledelsesudvikling, teorier bag strategisk ledelse, organisationskulturer, jobudvikling, personlig udvikling, motivation og i driftsledelse.

Vi vil ligeledes arbejde med situationsbestemt ledelse (Blanchard) og gøre jer fortrolige med dette fornemme værktøj, som kan anvendes helt konkret i daglig ledelse også inden for idræt og frivilligt lederarbejde.

Faget er 4. timer ugentligt.

Faget starter op 1. februar 2020.