Latin

– En nøgle til både fortid og nutid

Underviser: Andreas Pilekjær

Latin er sprog- og kulturfag i ét. Vi vil begynde med den helt grundlæggende sprogforståelse og læse latinske tekster, der giver os et indblik i en romersk kultur, et hverdagsliv og et politisk univers, der nok er fremmed for os, men som har påvirket os på afgørende punkter. Teksterne ledsages af skriftlige øvelser, så det sproglige niveau hæves hen ad vejen.

Glæd dig til at komme nærmere på Roms forunderlige, blodige historie, som den f.eks. kommer til udtryk i romersk skønlitteratur, samtidig med, at dine sproglige evner får et løft. Det kræver en indsats at blive fortrolig med det latinske sprog, men man belønnes også med en nøgle til såvel Romerrigets historie og kultur samt alle de europæiske hovedsprog i dag.