International politik og debat

– Fred og harmoni eller civilisationernes sammenstød?

Underviser: Søren Hviid Pedersen

International politik er karakteriseret ved to modsatrettede tilgange, en liberal tilgang, hvor global politik er en bevægelse mod konsensus omkring liberale værdier og institutioner, og til sidst vil vi alle handle efter de samme værdier og adoptere de samme juridiske og politisk institutioner. Den anden tilgang, den realistiske tilgang, fortolker det globale som en evig konflikt, og tror ikke der er et realistisk håb for en global og harmonisk orden. Udover disse tilgange er der mange andre tilgange, som vil selvfølgelig også vil gennemgå og diskutere.

Vi vil bruge de forskellige tilgange og med udgangspunkt i disse forsøge at applikere tilgangene til forskellige cases, f.eks. flygtningekrisen, borgerkrigen i Syrien, Trump og Putin, EU m.m.