Friluftsliv

Underviser: Rosita Bramsen

I Friluftsliv skal vi undersøge naturen gennem forskellige forløb:

  • Hvad kan vi spise?
  • Lær at lave et bål
  • ​Den perfekte pakkeliste
  • På tur
  • kortlæsning og knob
  • O-løb

Under disse forløb skal eleverne gennem leg og bevægelse, lære at samarbejde og bruge hinanden. 

Jeg planlægger sammen med eleverne hvilke ture vi skal på, og inddeler dem i valgfrie grupper, hvor de skal have ansvar for en bestemt ting der er afgørende for turen. Hvis det f.eks. er en cykeltur skal en elevgruppe stå for at finde vej, en anden for at finde og booke shelter/telte, en tredje står for mad og en fjerde står for aktiviteter. 

Det er ikke alle ture der indeholder en overnatning - da dette skal kunne planlægges ift. hvad der ellers foregår på skolen. 

De fleste ture vare en undervisningsgang (to timer). Eleverne bliver dog stadig delt ud i ansvarsgrupper. Vi følges altid frem og tilbage, og har altid en fælles afrunding med evaluering af turen.