Filosofi

– Fagenes konge

Underviser: Thue Kjærhus

Filosofi er en kampsport for herrer og modige kvinder. Vi kan kalde det at filosofere sublimeret raseri. Raseriet kommer til udtryk de steder, vi mødes. I spisesalen og hulen, hvor vi fester lørdag aften. Faget skaber således ikke harmoni og konsensus. Al sædvane-tænkning bliver udfordret. Man har derfor brug for at gå til psykologi timerne. Filosofien introducerer os til at forstå verden, humanismen, videnskaberne og religionen. Hvilket fundament er de enkelte videnskaber grundet på er et centralt spørgsmål for filosofien.

Filosofien stiller- og svarer på spørgsmål. Den vender ofte dagligdagens konventioner og forestillinger på hovedet, så vi kan begynde at tænke forfra uden gelænder. Det drejer sig om at blive eet med de filosofiske tænkere og herefter at tage kritisk afstand til det, man har været eet med. Få et kritisk forhold til det man i første omgang var et med. 

Filosofien kan, når den er bedst, søge afklaring og give nye forståelsesformer og en tro på ens argumenters holdbarhed. Vi behandler de klassiske problemer som erkendelsens troværdighed, dualismen, materialismen og idealismen. 

Vi begynder med Platon, Aristoteles, og ender måske med Nietzsche, Kierkegaard eller Heidegger. Holdets nerve bestemmer hvilken retning, vi skal tage. Om vi er til Immanuel Kant, Ludwig Wittgenstein eller Hannah Arendt. Eller noget helt femte. De som har påtænkt at studere på et universitet, uanset fag, har nytte af filosofi.