Engelsk samtale

– Grib ordet, sæt dagsordenen

Underviser: Andreas Pilekjær

Her øver du dit engelsk gennem læse- samt skriveøvelser, og vigtigst af alt, samtale på engelsk.

Du vil i faget udvikle dit mundtlige engelsk, hvad angår såvel ordforråd, sammensætning af sætninger samt vigtige udtryk og vendinger. Det handler om at forbedre det mundtlige engelsk, mhp. klart at kunne udtrykke sig i en samtale eller et oplæg. 

Grammatikforståelse samt opbygning af ordforråd er en integreret del af undervisningen og alle kommer i løbet af en undervisningsgang til orde. Målet er at kunne gribe ordet på engelsk og at kunne meddele sig tydeligt i forskellige sammenhænge.