Dansk for udlændinge

– Få tungen på gled

Undervisere: Morten Gliemann, Nina Kjærhus, Hans-Tyge Haarløv og Søren Hviid Pedersen

På en højskole som vores, er der gang i den 24 timer i døgnet. Dit sprog bliver sat på prøve hele døgnet, hvis du er åben og parat til det. Selve undervisningen i dansk, kombineret med kostskolelivet og de øvrige højskolefag, får dermed sat et stort skub i danskkompetencerne. Vi kender den nye lov, hvor flygtninge skal have fokus på at forbedre deres erhvervsevne, mens de også er på højskole. Det har vi derfor fokus på.

Vi arbejder med kendskab til fagforeninger, A-kasser, uddannelser i Danmark, Jobnet, laver ansøgninger og forbedrer vore CV'er. Det er vigtigt, men vi kommer også ud på virksomheder for at udvide vores kendskab til erhvervslivet. Vi har mange samarbejdspartnere. Vi vælger de virksomheder ud, som er interessante for netop det aktuelle hold.

Vi arbejder med mange forskellige jobtyper for at spore dig ind på det, som du senere skal arbejde med. Arbejdskulturen og omgangsformer er naturligvis også en del af undervisningen, fordi det er så vigtigt at kunne klare sig fra dag 1 på en arbejdsplads.

Er der behov for det, arrangerer vi gerne små virksomhedspraktikker hos nogle af vore mange samarbejdspartnere,

Udover det allerede nævnte har vi naturligvis i dansktimerne fokus på grammatik, skriftlige arbejder, læsning osv.

Vi har stor erfaring med undervisning af udlændinge. Nogle af vore lærere har faktisk arbejdet på Sprogskoler i 15 år, før de kom til højskolen. Denne store erfaring hjælper heldigvis vore elever, så de faktisk bliver så dygtige, at de ofte bliver tilmeldt Sprogcentrenes kompetencegivende prøver som fjernstuderende ved afslutning af et ophold - endda med flot resultat.

Med andre ord hjælper vi med at sende eleverne til Sprogskolen, når de bliver klar til at tage den afsluttende danskprøve.

I dansktimerne følger vi også op på det, der sker i det øvrige højskoleliv. Hvilke særlige sprogytringer har du mon lagt mærke til: Hvad er slang og hvad er talesprog kontra skriftsprog osv. Det handler om at undre sig over sprogets mangfoldighed, at være åben overfor, hvad der bliver sagt omkring dig

Vi har på skolen både dansk for danskere og dansk for udlændinge på begynder og fortsætterniveau. Undervisningen er på normalt 6 timer om ugen, men bliver suppleret med dansk kultur og samfund, historie og meget andet.

Vi arbejder sammen med Aabenraa Sprogcenter og sender derfor folk til den afsluttende sprogtest, når de er klar til det, og husk, du bliver hurtig så dygtig til dansk, at du kan tage Sprogprøven. Nogle gange springer vi også sprogtestene på Sprogcentrene over, og hjælper dig som fjernstuderende på VUC i dansk, så du ved hjælp af dit ophold hos os, kommer et stort skridt videre, så du kan blive klar til et job og/eller  videre uddannelse.

Udover dansk 9. klasse, er 9. klasse i matematik også et godt tilbud, man kan tage. Igen med hjælp fra os, så klarer du det. Ring til vores forstander Nina Kjærhus 7460 8318 og få en snak med hende. Eller send en mail på: forstander@ronshoved.dk for at høre mere.