Dansk kultur og samfund

– Fra den rejselystne flåde til Danmark dejligst vang og vænge

Underviser: Søren Hviid Pedersen, Ida Kjær Larsen, Andreas Pilekjær og Nina Kjærhus

Faget henvender sig først og fremmest til vore udenlandske elever, men alle er velkomne.

Når man besøger et nyt land, oplever man hurtigt, at der er ligheder og forskelle mellem ens egen kultur og den man møder i andre lande, når det er sagt så er der også en lovgivning man skal overholde. Vi sørger for at overholde den nye skærpede flygtningelov, der sætter fokus på at forbedre flygtningenes erhvervsevne.

I faget, Dansk kultur og samfund undersøger vi dele af den sociale, kulturelle og historiske virkelighed, som har formet danskerne og skabt det som sociolog Peter Gundelach kalder, danskernes særpræg. Vi er forskellige - det ser vi i omgangen med hinanden. Hvordan er arbejdstonen f.eks. som jord og betonarbejder overfor en funktionær?  Hvilke virksomhedstyper har vi i Danmark i forhold til andre lande - og hvorfor? Hvad er en iværksætter - og hvordan er kulturen omkring det?

Vi tager gerne på forskellige studiebesøg for at komme ind i de forskellige kulturer, der er på de forskellige arbejdspladser, ser på land- og bykulturens fordele og ulemper, og meget mere.