AVU-fag

– 9. & 10. klasse som fjernstuderende

Så er chancen her for at få det 9.- eller 10. klasses fag, du mangler at tage, for at du kan komme videre. Du kan tilmelde dig et eller højst to AVU-fag på et VUC-center, som fjernstuderende. Vi laver så et kombineret højskole- og fjernundervisnings skema.

Du tilmelder dig først som fjernstuderende på dit eget VUC i det fag, du vil have. Hver uge får du så tilsendt nogle opgaver fra VUC, som du så skal løse og indsende til bekræftelse hos dem. Sådan går det hver uge, indtil du er så langt, at vi kan sende dig af sted til eksamen.

Har du brug for det, så får du stillet en af vore faglærere til rådighed, som vil hjælpe dig igennem opgaverne.

I nogle af fagene har vi også undervisning her på skolen, som støtter dig. Det drejer sig især om dansk, engelsk, matematik, fysik og kemi, da det er de fag, som er mest efterspurgte.

Har du problemer med at melde dig til, så kontakt gerne kontorleder Thore Jensen på tlf.  7460 8318 eller på email: thore@ronshoved.dk, så vil han hjælpe dig.

Vi har stor erfaring i, at man faktisk på denne måde får sig en kompetence i hus, samtidig med at man også får glæde af et højskoleopholds fællesskab, sociale netværk, dannelse og faglighed i det hele taget.

Har du brug for at høre mere, så kontakt gerne forstander Nina Kjærhus på telefon 7460 8318 eller på email: forstander@ronshoved.dk

Du kan få lov til at få op til 12 timers fjernundervisning pr. uge - og samtidig være på højskole.