Dannelsesmøde 2022

01. okt. 2022 - 02. okt. 2022

10 års dannelsesdebat

I år er det 10 år siden Rønshovedgruppen indkaldte til sit første møde på Rønshoved Højskole og udgav skriftet ”Hvorfor danne?” Formålet var at bidrage til en offentlig diskussion af forfaldet i den folkelige dannelse på alle niveauer og anvise vej ud af det. Der var en direkte, negativ inspiration fra de mange store uddannelsesreformer, der satte anvendelsesorientering som præmis for al uddannelse og umiddelbar nyttiggørelse som det bærende pædagogiske princip. ’Hvad skal det bruges til?’ var det første og afgørende spørgsmål, som såvel forskere som gymnasieelever skulle kunne svare på. Og der var en negativ inspiration fra de styringsprincipper, under ét New Public Management, som fra statens side blev lagt ned over alle uddannelser (over al forvaltning), og som har undermineret selve begrebet om folkelig dannelse. New Public Management kender kun til det menneske, der dækkes af betegnelsen Homo Oeconomicus.

Samtidig pålagde Rønshovedgruppen sig selv at formulere positivt, hvad dannelse er. Det blev netop påbegyndt med skriftet ”Hvorfor danne?”, men udfoldede sig ikke mindre i de møder og arrangementer, som har været afholdt. Skriftet holder endnu ved en genlæsning. Møderne finder stadig sted, men de mere målrettede og meget tidkrævende uddannelsespolitiske arrangementer som f.eks. en konference på Christiansborg, er vi holdt op med. Nogle af de første personer skulle videre til andre opgaver, nye kom til og ”Rønshovedgruppen” skiftede navn til ”Dannelse til tiden”.

Det er ikke for meget sagt, at Rønshovedgruppen og ”Dannelse til tiden” har været med til at åbne og fortsat har bidraget til debatten om den folkelige dannelses betydning. For så vidt er vore bestræbelser lykkedes. Det er vi glade for og også lidt stolte af. Samtidig er det dog fortsat gået den forkerte vej med den almene dannelse i uddannelserne. Humaniora er trængt på universiteterne, meget få behersker f.eks. tysk og fransk på et rimeligt niveau; i det seneste udspil om en reform af læreruddannelsen, forestået af professionshøjskolerne, er dannelse instrumentaliseret til f.eks. klimadannelse og digitaldannelse. De opsigtsvækkende svagheder ved taxametersystemet fortsætter uanfægtet. Osv.

Derfor er der fortsat brug for at tale om dannelse og brug for at kunne begrunde dens nødvendighed. Vi har bedt to af de oprindelige medvirkende til initiativet, forfatter og historiker Henrik Jensen og forfatter og præst Sørine Gotfredsen om at skitsere en status, hvad springer i øjnene, hvor skal vi ikke hen, og hvor findes de enklaver, som holder fanen højt? Er det muligt at beskrive en gryende vilje til at genrejse den folkelige dannelse?

Vi indbyder igen til dannelse til tiden.

 

 

 

Program

lørdag d. 1.oktober 2022

11-12 Ankomst, indkvartering/betaling for ophold – kaffe og sandwich i foyeren.

12.30 Velkomst og sang i foredragssalen.

12.45 Foredrag: Historiker Henrik Jensen: Den fortrængte autoritet

Tidens unge lider angiveligt af angst og depression i voksende grad. Kunne diagnosen være en mangel på moralske ressourcer og autoritet, trods alle deres muligheder, og en mangel på tilhør (‘medejerskab’)?

Vi lider ikke under autoritetstab, men under autoritetsfortrængning, som er noget ganske andet. Historieløshed og traditionstab er nøglebegreber for at forstå forskellen og dens betydning.

’Mennesket har ikke rødder, men fødder’ lød et populært slogan for ikke mange år siden. I dag lyder det som en udslidt kampagne for omstillingsparathed i den offentlige sektor. Savnet af rødder, af noget, der er større end selvet, er i dag iøjnefaldende. “Frihed er at være bundet til en sandhed, som man ikke kan forråde uden at forråde menneskelivet.” (Knud Hansen, tidl. højskoleforstander). Her kommer historien, kristendommen og det nationale i fokus.

13.30 Kaffepause

14.00 Diskussion

14.45 Kaffepause – kort

15.00 Foredrag: Sognepræst Sørine Gotfredsen: På vej mod en ny konservativ tid

Vi lever i en epoke, hvor mennesket har svært ved at finde hvile. Derfor tror jeg, at vi kan bevæge os ind i en tid, hvor individet vil forsøge at generobre et rum, hvori man kan opleve værn mod andres blikke og den evige sammenligning og opnå genkendelse på et dybere niveau. Hvor man kan blive fri for hele tiden at skulle demonstrere sit eget værd og indgå i spillet om magt og ukrænkelighed, og i stedet mærke tillid til, at ens eksistens også opretholdes af noget andet. Det er en ny konservativ tid, vi går i retning af. Og den bliver helt sin egen.

15.45 Kaffepause

16.30 Diskussion.

17.00 Kaffepause – kort

17.15 Foredrag: Valgmenighedspræst Morten Kvist: Dannelse til fremtiden

Enhver tale om dannelse må henvise til fænomenet ånd. Det udgør en vanskelighed, for ånd er ikke sådan at få hold på. Vi kan tale om folkeånd og tidsånd, om stemning m.m. alt efter, hvad ånden betegner. For et menneskes indre liv er ånd intet mindre end definerende, og det indre liv har igen afgørende betydning for, hvordan man møder det ydre. Et menneskes ånd nærer fantasien, opøver samvittigheden og styrker viljen; den bevæger sig ikke lineært, men er snart i fortiden snart i fremtiden og kræver altid og uden indskrænkning frihed.

Et menneskes ånd vokser ud af slægternes erfaring og sprog, og modnes af ens egne erfaringer. Den dannelse fremtiden kalder på må begynde med at bringe sig i forhold til fænomenet ånd.

Kl.18.00 Ingen pause – men går direkte over i diskussion

18.30 Salg af vin og øl i skolens kiosk i foyeren.

19.00 Aftensmad i spisesalen. Herefter fortsat debat i Pejsestuen.

 

Søndag d. 2.oktober 2022

8.00-8.45 Morgenmad i spisesalen.

8.45 Morgensamling og afsked.

Praktiske oplysninger

Pris: 650.- kr. dog kun 325,-kr for studerende. Prisen er inkl.. alle foredrag lørdag, samt beskrevne madpunkter formiddag, eftermiddag og aftensmaden.

 

Overnatning er mulig efter først-til-mølle princippet. Prisen for overnatning med morgenmad til søndag koster 350,-kr ekstra pr. person. Tilmeld dig snarest mulig herunder.

 

Bemærk, indbetalte beløb returneres ikke ved afbud. Vi anbefaler derfor, at du tegner en afbestillingsforsikring som ved andre køb af ophold.

 

Øl, softdrikke og vin m.v. skal købes på skolen.

 

Yderligere info kan fås gennem skolens email på: info@ronshoved.dk eller på telefon 7460 8318.

 

Bedste hilsner  Morten Kvist & Thue og Nina Kjærhus

Tilmelding

Kontaktoplysninger

Betaling

Til betaling nu kr
Se forretningsbetingelser

Du skal acceptere Rønshoved Højskoles forretningsbetingelser