Dannelsesmøde 2021

09. okt. 2021 - 10. okt. 2021

Ændringer i uddannelsessystemet er netop ved at ske. Initiativet ”Den frie Læreruddannelse i Herning” har set dagens lys og har skabt meget debat ved at lancere høje faglige og pædagogiske krav samt begrebet den myndige lærer. Det samlende begreb for denne bestræbelse er netop dannelse. Samtidig har professionshøjskolerne, hvorunder den almindelige læreruddannelse hører, varslet ændringer.

Vi vil gerne bidrage til debatten og ikke mindre til ændringerne. Derfor har vi inviteret to foredragsholdere med stor erfaring fra skole- og undervisningsverdenen. Vi har bedt dem overveje, hvad en lærer skal kunne og dermed også hvilken skole, vi kan kalde for folkets skole.

Alle priser inkluderer kaffe og kage under mødet. Ønsker man overnatning inkluderer prisen ligeledes aftensmad, sengelinned og morgenmad.

Deltagelse forudsætter at man er færdigvaccineret mod COVID-19.

 

lørdag, den 9.oktober 2021

11-12 Ankomst, indkvartering/betaling for ophold – kaffe og sandwich i foyeren.

12.30 Velkomst og sang i foredragssalen.

12.45 Foredrag: Hvad skal vi med dannelse? ved Mikael Jalving, journalist

Den kendte klummeskriver og borgerlige journalist på JyllandsPosten, Mikael Jalving, vil tematisere dannelsesniveauet i journalistfaget, på gymnasiet og på universitetet.

13.30 Kaffepause

14.00 Diskussion

14.45 Kaffepause

15.15 Foredrag: Menneske først, lærer så. At danne sig ud som lærer ved Keld Skovmand, lektor Phd. og forsker, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Odense.

At uddanne sig til lærer forudsætter, at man er dannet som menneske, men dannelsen bliver ikke derved. Man skal dannes ud over sin egen almene dannelse, fordi man som lærer skal danne skolens elever alment. Det kræver, at man er sig sin dannelse bevidst, at man ved, hvor og hvordan man blev dannet – både før, under og efter sin uddannelse. Det kræver en særlig selvbevidsthed og en samtidig bevidsthed om den historie og kultur, man er indfældet i, og som man er forpligtet til at bære videre til opvoksende generationer. Det gælder historie og kultur alment, men også specifikt i forhold til skolens historie og kultur, hvis grundformer de studerende skal møde både i uddannelsens og i skolens praksis.

16.00 Kaffepause

16.30 Diskussion. Færdig kl.ca.17.30

17.30 Salg af vin og øl i skolens kiosk i foyeren.

19.00 Aftensmad i spisesalen. Herefter fortsat debat i Pejsestuen.

Søndag d. 10.oktober 2021

8.00-8.45 Morgenmad i spisesalen.

8.45 Morgensamling og afsked.

Tilmelding

Kontaktoplysninger

Betaling

Til betaling nu kr
Se forretningsbetingelser

Du skal acceptere Rønshoved Højskoles forretningsbetingelser