11.04.2017

PRESSEMEDDELELSE 11. APRIL 2017- Regnskabet 2016

Ved højskoleforstander Nina Kjærhus

Igen flot år – nu 10. gang i træk med overskud

Når man er forstander på en højskole, er der mange ting man skal tænke på. En af tingene er regnskabet, for er der en god økonomi bag ens virksomhed, så er der mange muligheder for at omsætte det til god højskole for eleverne.

Og 2016 har igen været et  godt år for højskolen. Vi har netop haft revisoren på besøg, så vi nu har afsluttet 2016 regnskabsåret. Og tallet blev på 413.00,-kr i plus. Vi har nu i en årrække været i den gunstige position, at vi har kunnet investere eller vælge at få et stort overskud..

Året har været lidt specielt for Thue og jeg, da vi har været forstandere her på skolen siden sommeren 2001 dvs. 16 år. Det vækker til omtanke og erindring. Jeg har derfor været tilbage i arkiverne for at se, hvordan regnskabet så ud i 2001. Uha, da viste tallet et underskud på -467.675,-kr. Et underskud, der ifølge regnskabsrapporten ”efter omstændighederne må betragtes som bekymrende. Den økonomiske situation for højskolen de kommende år vil fordre en stærk ledelse og en beslutsom bestyrelse”. Sådan stod der i bestyrelsens beretning for 2001. Jeg husker også fra den gang, at der skulle radikal nytænkning til, hvis vi skulle ændre underskuddet til et overskud, der var ingen elever i efteråret 2001 år. Ingen elever, ingen indtjening.

2002 blev værre end 2001. Underskuddet blev minus 860.000 kr. Årselevtallet i 2000-2001 var 58. I 2001-2002 faldt det til 48. Det var alvorligt for højskolen. Skolen var truet på sin eksistens i årene 2001-2003. Det store overskud i 2007 skyldes et hussalg, som blev brugt til en ombygning af Strandgård til Midgaard.

Vi har haft underskud i 2001, 2002 og 2006. Resten af årene er det blevet til overskud. Jeg vil give jer de vigtigste økonomiske nøgletal fra 2001 frem til i dag. Det vigtigste nøgletal er likviditetsgraden.

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Årets resultat  - 467.675 - 862.286  414.268 246.834 77.138 - 168.715  954.747
Likviditetsgrad 48 %  31 % 31 % 37 % 49 % 45 % 144 %
Soliditetsgrad 53 %  49% 52 % 54 % 54 % 54 % 56 %
Finansieringsgrad 40% 40% 39% 39% 38% 38% 40%
Årselever 58 48 57 56 52 60 62
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Årets resultat  223.000 58.000 43.000 764.000 239.000 392.000   337.000
Likviditetsgrad 64 %  70% 70 % 101% 103% 108% 114%
Soliditetsgrad 56 %  56% 58 % 59 % 59 % 61 % 61 %
Finansieringsgrad 36% 35% 35% 34% 33% 31% 30%
Årselever 62 61 55 68 68 65 57
  2015 2016
Årets resultat 498.000 413000
Likviditetsgrad 126% 129%
Soliditetsgrad 61% 62%
Finansieringsgrad 29% 28%
Årselever 74 74

De sidste 9 år har vi fået konsolideret økonomien markant. Vi har en fire-fem millioner millioner i ren opsparing. Vi har en likviditetsgrad på 129 mod 31 i 2002. En likviditetsgrad på 129 er udtryk for, at skolens økonomi er overordentlig robust. Vi har bevæget os op til 74 årselever to år i træk. I de sidste to år har årselevproduktionen været større på de lange kurser end på ugekurserne.

Fra 2008 har vi kun haft fremgang. Konsolideret os. Fremgangen skyldes konjunkturerne, dygtige medarbejdere på alle niveauer og at skolen fra 2008 har haft en tydelig profil omkring dannelse. De korte- og lange kurser hænger nu sammen fagligt og idemæssigt.

Vi har stort set haft den samme medarbejderestab siden 2008. Ja, det praktiskpersonale stammer for en stor dels vedkommende tilbage fra Erik Lindsøs tid, eller i hvert fald fra 2001-2002. Vi har et forbavsende lille gennemtræk af medarbejdere generelt.. I perioden 2001-2007 havde vi dog en stor udskiftning af lærere i flere omgange. Vi havde en ekstrem stram budgetstyring, som til tider forhindrede os i at udvikle skolen i retning af innovation, trivsel og ny -tænkning. Det var turbulent og svært.

Fra 2008 blev den højskole skabt, som vi kender i dag.