07.01.2016

Rønshoved Højskole har i skoleåret 2014-15 haft 75 årselever. Det er det højeste antal siden 1995. Antallet af årselever på den traditionelle højskoledrift er øget, samtidig med at andelen af ugekursister også er vokset.

Hvad angår ugekurserne er prisen justeret, således at produktiviteten pr kursist er øget. Denne udvikling har tegnet skolens økonomi vedrørende de korte kurser i de senere år.

Vi har også set, at der en øget interesse for de mere tunge og vidensbaserede ugekurser, så skolen har nu et varieret udbud af vores traditionelle ugekurser parallelt med de mere dannelsesprægede. Ugekursus-segmentet står derfor stærkt. Vi har i de senere år oplevet, at vi er førende på dette område inden for højskolerne.

På de lange kurser er vi ikke førende, men vi har forbedret udviklingen markant. På den traditionelle højskoledrift havde vi i efteråret 2015 for første gang siden år 2000 40 elever. Traditionelt har det været i foråret, vi har været flest.

Skolen har for første gang nærmet sig en omsætning på 17 millioner kroner. I 00’erne lå skolen på 10-12 millioner kroner. Vi har dermed med baggrund i skolens gode økonomi investeret mere 1,3 millioner kroner. Et investeringstal vi aldrig har været i nærheden af før. Strategien er at få et så lille overskud som muligt og i stedet bruge den gode økonomi til investeringer.

Fordi vi har haft overskud i mere end ti år på skolen, og har afdraget på store dele af gælden, er vi en af de højskoler, der kan optage lån hos kreditinstitutionerne. Vi har reelt tilsagn om at låne op til 8 millioner, hvis vi vil bygge om. Vi har også en likvid opsparing på ca. fem millioner kroner. Derfor har skolen en robust økonomi, hvilket afspejler sig i skolens økonomiske nøgletal.

Vi overvejer inden for de nærmeste årrække at udbygge skolen. Vi vil imidlertid undgå at låne til finansieringen, eller i det mindste at begrænse låntagningen. Vi ser nemlig de kommende år som en økonomisk periode, hvor højskolen bliver presset økonomisk. Dels bliver der sparet 2 pct. per år på statstilskuddet i de kommende 4 år, dels kommer der kraftige lønstigninger for lærerne og endelige kommer der faldende ungdomsårgange i de kommende år. Så de næste fire-fem år bliver en udfordring for højskolerne og Rønshoved højskole.

7.1.2016 Thue og Nina Kjærhus forstandere