Kultursprog

Vi er stolte af at kunne præsentere ikke færre end seks sprogfag. På dit højskoleophold er det muligt bla. at forbedre dine sprogkundskaber i de moderne sprog fransk, engelsk og tysk. Vi vil udfordre din forståelse af hvad sprogundervisning er, og komme rundt om alle facetter af sproget: kultur, historie, litteratur og grammatik. Sprog er levende og udspringer af menneskers fællesskab.

Som noget helt unikt tilbyder vi også undervisning i de tre klassiske sprog: Latin, oldgræsk og sågar hebraisk. Det gør vi, fordi netop disse sprog i mange år er blevet uretmæssigt miskrediteret i skolerne. 'Man' mener, at disse sprog ikke nytter noget. Men det er en forkert opfattelse af sprog og læring i det hele taget. Disse sprog giver os nemlig en ufattelig stor basis for at forstå og videreudvikle vores sprogevner generelt. Det er almen dannelse. 

Sprogfagene har det svært både i gymnasieskolen og på universiteterne, og vi er derfor glade for at opleve at vores opprioritering af sprog giver en massiv tilgang til vores mange sprogfag.