Verdenshistorie

Undervisere: Thue Kjærhus og Hans-Tyge B. T. T. Haarløv

Dette fag er meget vigtigt for os moderne mennesker. Det er vigtigt, fordi det er nøglen til at forstå dig selv, din samtid og din kultur. Historien giver os nogle fælles referencer, når vi mødes nationalt og internationalt. Derfor er det helt afgørende, at vi har styr på centrale begivenheder i verdenshistorien, som har været med til at forme vores verden af i dag.

Vi vil begynde i det gamle Babylon og Persien og bevæge os hen over Israels og Ægyptens historie til Hellas og Romerriget. Vi vil se, hvordan Romerriget blev delt og Konstantinopel erobret af tyrkerne i 1450’erne. 

Vi vil herefter bevæge os ind i det tyske riges genrejsning og storhedstid, som indledes med Konrad 1. af Franken i det 900. århundrede. Herefter vil vi se på korstogene, reformationen, opdagelsesrejserne, Den franske Revolution, Første Verdenskrig og tiden op til idag.

Faget vil give dig overblik og mulighederne for senere at fordybe dig i de enkelte epoker. Vi anvender også faget til at danne os historiske konklusioner (tidsånden), så vi kan reflektere overordnet på de enkelte epoker.