Vejledning

Nina Kjærhus, Hans-Tyge Haarløv, Jimmi Ekløv, Tim Pohle, Ruairidh Tarvet og Kristina Lohe

Som noget helt unikt, får du muligheden for gennem hele dit ophold på Rønshoved, at få hjælp, støtte, råd og vejledning i, hvad du skal efter dit højskoleophold.

Lærerne og forstanderen er uddannet som mentorer og/eller som coach. Vi kan hjælpe dig med alt fra ansøgninger, over dagligdags problemer, hen til at lægge fremtidsplaner.

Vejledning hos os er også - løbende - at få en snak om, hvordan du har det, hvordan det går socialt og fagligt. Endelig er vejledning også lagt ind som en naturlig forlængelse af fagene ”Få styr på dit liv” og "Kommunikation".