Sociologi

Underviser: Thue Kjærhus

Vi tager fat på de klassiske sociologer som Ferdinand Tönnies, Emile Durkheim, Max Weber, Norbert Elias, Jürgen Habermas, Anthony Giddens, Hannah Arendt og Zygmunth Baumann.  

Nogle vil blive gennemgået overordnet, og andre vil vi slå ned på og analysere mere indgående.

Hvis du skal læse statskundskab, økonomi, eller blot er nysgerrig efter, hvad sociologi er, så vil du få stort udbytte af faget.