Religionshistorie

Undervisere: Thue Kjærhus

Hovedvægten vil være på vor vestlige kulturs to centrale religioner: jødedommen og kristendommen.

Vi følger disse to religioners udviklingshistorie, og vil her både komme ind på Gnosticismen, Kabbelah, Arianismen, Katolicismen, Lutherdommen, Calvinismen og slutte af med en forklaring på forskellene mellem Tidehverv, Indre Mission, det Grundtvigske samt nyere kristne bevægelser.

Der vil endvidere komme kortere afstikkere til islam, buddismen og hinduismen og ny-ateismen.

Faget vil også være et debatfag, hvor vi diskuterer livsanskuelser, og hvilke betydninger, det har for vort liv, vor livstydning og vort samfund.