Psykologi

Underviser: Kurt Kørner

Eleverne tilegner sig en elementær forståelse for og indsigt i nogle af psykologiens

emner og metoder på et individ-, gruppe- og samfundsniveau.

De indledende emner vil være under overskriften ”Kend dig selv"- og vil som eksempel på delemner kunne omhandle :

-Forskellighede

-Personlighedstests

-Hjernemæssige forskelle

-Læringsstile

-Temperament

-Robusthed

Altsammen emner som er vigtige for at forstå sig selv og blive mere klar til at studere efter højskoleopholdet. 

Undervisningen forestås af tidligere chefpsykolog på Danfoss.