Filosofi

Underviser: Thue Kjærhus

Filosofi blev helt op i det 19. århundrede betragtet som kongen blandt alle fag. Sådan er det ikke længere, men filosofi er alligevel et centralt fag, hvis man vil prøve at forstå omverdenen og sig selv.

Vi vil begynde timerne med at læse uddrag af de før-sokratiske tænkere og med dette som udgangspunkt tage fat på Platon og Aristoteles. Du vil endvidere blive introduceret til epikuræerne, stoikerne og kynikerne (skeptikerne) samt aspekter af Augustins filosofi.Ligesom du vil møde middelalderfilosofien og Hume, Locke og Spinoza.  

Vi afslutter forløbet med en introduktion til Kant, Nietzsche, Wittgenstein og Heideggers filosofi. Vi læser til tider også originalværkerne af filosofferne f.eks. Georg Wilhelm Friedrich Hegels: Åndens Fænomenologi.