Europæiske studier

Underviser: Hans-Tyge Haarløv

Mange politikere taler mere eller mindre direkte om den europæiske nødvendighed, at vi bliver nødt til at have et europæisk samarbejde. I 'Europæiske studier ' undersøger vi både EU og de enkelte medlemslande for at blive klogere på, hvad det er for et EU, vi er medlem af.

Og hvad er Europa egentlig? Kender du Europa? Europa består af ca. 50 lande med mange regionale kulturer og nationale mindretal, som har haft stor betydning for Europas historie. Siden 1945 er flere af de europæiske lande blevet integreret med hinanden, men integrationsprocessen i EU volder problemer.

Grækenland og Euroens krise er det seneste eksempel: Hvordan klarer europæerne dilemmaet mellem et økonomisk og monetært fællesskab og hensynet til demokratiet?

Vi vil studere mange forskellige eksempler fra de nye og gamle europæiske stater, regionale bevægelser og nationale mindretal, og vi vil diskutere, om der er behov for en ny europæisk identitet og i givet fald hvorfor. Hvis du vil lære mere om en lang række lande og regioner i Europa, er dette faget for dig!