Engelsk litteratur

Undervisere: Andreas Pilekjær

Engelsk litteratur er et fag, hvor vi læser og diskuterer klassisk litteratur på engelsk.  I litteraturen får vi indblik i menneskelivets mange facetter, det være sig kærlighed, krig, længsel og bedrag. Den klassiske litteratur besvarer ikke de store spørgsmål i tilværelsen, men den giver os mod til at turde stille dem på nye og udfordrende måder. Litteratur er et dannelsesfag, hvor vi oplever, at fortællingens skønhed tiltaler os, og hvor vi også lader den tale filosofiens sprog til os. 

I faget vil du komme til at læse noget af det bedste den engelsk litteratur har frembragt, det kunne f.eks. være af Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, John Milton, Francis Bacon, Alexander Pope, Jane Austen eller George Orwell.