Dannelse til tiden

Dannelse til tiden – det årlige klassiske Rønshovedmøde

Der tales nu om dannelse mange steder, og debatten har flyttet sig. Det er godt, men skærper også kravet til præcision, når et begreb for alvor begynder at fylde noget i den offentlige debat. Det er ikke givet, at begrebet dannelse betyder det samme, når det bruges blandt lærere, blandt embedsmænd eller politikere. ’Dannelse til tiden’ vil gerne bidrage til den afklaring, som hele tiden må finde sted, og så meget desto mere som det står klart, at uddannelse uden et dannelsesideal gør uddannelserne til instrumentel indlæring.

Desuden hævder flere og flere, at de sidste mange års store uddannelsesreformer ikke har indfriet målene og heller ikke kan forventes at gøre det. Eksempelvis har begrebet ’målstyret undervisning’ i folkeskolen vist sig at være tyndt funderet, og det anfægtes i stigende grad. Overbefolkningen af gymnasiet, underprioriteringen af de øvrige ungdomsuddannelser er stadig et problem. Faget ’kristendom, livsoplysning og medborgerskab’ på seminarierne har endnu en uafklaret status. Måske fordi der mangler et klart formuleret dannelsesideal?

’Dannelse til tiden’ vil derfor gerne igen invitere til foredrag og debat:

Lørdag den 30. september (med mulighed for overnatning til søndag d. 1. oktober).

Sted: Rønshoved Højskole ved Flensborg Fjord.

Program lørdag, den 30. september 2017

11-12 Ankomst, indkvartering/betaling for ophold - kaffe og sandwich i foyeren.
12.00 Velkomst i foredragssalen.
12.15 Foredrag ved uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, som taler over emnet dannelse i det 21. århundrede

Kan det borgerlige Danmark etablere en dannelsesvision? Kan vi forene forretningsborgerskabet og dannelsesborgerskabet i en fælles målsætning om dannelse?

Pind vil genetablere et filosofikum på universitetet. Pind er således, sammen med Henrik Dahl, de første borgerlige politikere, der har mod til at ville dannelse og et filosofikum på universitetet. Hermed lægger de sig op ad en klassisk tysk dannelsesprofil. Søren Pind siger: ”Jeg taler om filosofi, moral og etik, men også kulturel bevidsthed. Hvad udspringer vi af? Hvem er vi? Det handler om dannelse, som der mere end nogensinde er brug for. Jeg forestiller mig, at man skal bestå det her fag for at kunne læse videre. Hvis man skal kunne kalde sig et universitet, skal der være en form for filosofikum.”

13.15 Kaffepause
13.30 Diskussion
14.30 Kaffepause
15.00 Foredrag ved Per Øhrgaard professor i germansk filologi, Københavns Universitet: En germanist’ blik på dannelse

Som alle begreber, der dukker op i debatten, skal også begrebet dannelse behandles med varsomhed. Det egner sig ikke til at blive håndfast defineret og instrumentaliseret; faktisk er det måske det vigtigste ved dannelsen, at den unddrager sig firkantede definitioner. Det kunne man udlægge sådan, at der slet ikke kan tales om den; men indlægget vil ikke desto mindre gøre et beskedent forsøg.

16.00 Kaffepause  
16.30 Diskussion  
17.30 Pause – herunder salg af vin i skolens kiosk
19.00 Aftensmad i spisesalen.

Herefter fortsat debat i Pejsestuen.

Søndag

8-8.45 Morgenmad i spisesalen.
8.45 Morgensamling og afsked.

Da I kommer til en højskole med traditioner, vil der søndag morgen blive afholdt morgensamling, hvor vi indleder dagen med sang fra højskolesangbogen og et lille foredrag.

Dannelse til tiden

Vi inviterer til folkelige møder og bidrager til debatten om den almene dannelses nødvendighed. Vores anliggende er at modsige de kræfter i det moderne Danmark, som advokerer bevidst eller ubevidst for en relativistisk samfunds- og kulturudvikling. I stedet for vil vi genfinde kvaliteterne i vores egen kultur, som har en lang tradition for både folkelig og elitær dannelse. Disse har befrugtet hinanden, og det kan de fortsat gøre på Danmarks vej i det 21. århundrede. Vi har forfattet et papir. Hvorfor danne? (se www.ronshoved.dk) som et foreløbigt signalement af vores tænkning om almen dannelse og udgangspunkt for en videre drøftelse. Med dette arrangement ønsker vi at udbrede diskussionen om den almene dannelses vilkår og nødvendighed. Diskussionen er begyndt i det små her og der og kalder på større og større opmærksomhed.

Pris i alt: 450,-kr (Studerende 200,-kr med overnatning i sovesal).
Overnatter man, så er prisen eksklusiv linned og håndklæder. Medbring gerne selv dette, eller lej det gennem højskolen for 100,-kr.

Tilmelding ved at klikke her (åbner i nyt vindue)

Notér om du ønsker at overnatte eller ej. Er der intet noteret, så regner vi med ingen overnatning. Denne indbydelse er sendt til dig, fordi vi meget gerne ser din deltagelse i mødet. Den er ifølge sagens natur ikke strengt personlig, så kopier den gerne til venner og bekendte, som kunne tænkes at være interesseret.

Baggrundsgruppen for mødet er: Morten Kvist, Thomas Rømer, Nina Kjærhus og Thue Kjærhus

Med venlig hilsen

Højskoleforstandere Thue og Nina Kjærhus

Rønshovedgruppen hører op  

Rønshovedgruppen har i marts måned 2016 besluttet at opløse sig selv.

Beslutningen har været undervejs et stykke tid, da flere af gruppens medlemmer siden oprettelsen af gruppen i 2010 hen ad vejen har ønsket en mere passiv rolle grundet arbejdspres og manglende tid. Andre har ønsket at træde tilbage på grund af alder.

Vi har i et års tid forsøgt os med flere modeller for, hvordan vi kunne fortsætte arbejdet, men har ikke kunnet finde en rigtig god løsning. Derfor er tiden nu kommet til at stoppe arbejdet i Rønshovedgruppens regi.

Vi mener – lidt ubeskedent - at vi med afsæt i vores dannelsespapir Hvorfor danne? har bidraget til at sætte dannelsen på dagsordenen i Danmark igen. Det papir formulerer vores grundsyn og har dannet rammen for dels berigende samtaler om dannelse på vores gruppemøder, dels planlægningen af vores møder og konferencer samt en række andre aktiviteter.

Grundstammen i vores arbejde har været afholdelsen af i alt 8 velbesøgte konferencer på Rønshoved Højskole:

  • Hvorfor danne? Introduktionsmøde d. 3.- 4. september 2011

Herefter et fast møde første weekend i oktober samt ad-hoc-møder i foråret:

  • Dannelsesbegrebet d. 6.-7. oktober 2012
  • Rønshovedgruppen stiller skarpt på heldagsskolen d. 20. april 2013
  • Dannelsens vilkår i dag d. 5.-6. oktober 2013
  • Hvor blev dannelsen af? d. 8. marts 2014
  • Hvor blev autoriteten af? d. 4. oktober 2014
  • Hvor blev sangen af? d. 3. oktober 2015

Endvidere har der været afholdt lukkede møder for en kreds af mennesker beskæftiget inden for uddannelsessektoren. Disse møder affødte dels et papir med forslag til ændringer af det danske uddannelsessystem, dels en stor Uddannelsespolitisk konference i Landstingssalen, Christiansborg, d. 28. november 2015, hvis indlæg er bevaret på video https://vimeo.com/channels/999409

At Rønshovedgruppen standser sit arbejder nu, betyder ikke, at det dannelsesprojekt, vi sammen har sat i søen, vil ophøre. Vi vil hver især på forskellig vis fortsætte arbejdet i andre sammenhænge. Samtidigt håber vi, at vores indsats har inspireret andre til at arbejde videre med et dannelsesprojekt, der er vigtigere end nogen sinde.

Med venlig hilsen 

Thue Kjærhus, Kirsten Sarauw, Morten Kvist, Henrik Jensen, Sørine Gotfredsen, Lone Nørgaard, Kasper Støvring & Lars Christiansen 

Se indlæg fra uddannelseskonference ved at klikke her »